مجموعه کاتالوگ ها

خانواده هر محصول در کاتالوگی جداگانه برای شما نمایش داده شده است
کافیست کاتالوگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس در مجموعه باز شده آن کاتالوگی که مد نظر دارید دانلود نمایید تا بتوانید آن را برای خود ذخیره داشته باشید.

هود های مورب

هود های مورب

در این کاتالوگ می توانید هود های مورب دلخواه خود را با توجه به دکور آشپزخانه خود انتخاب نمایید

هود های شومینه ای

هود های شومینه ای

هود های شومینه ای اولین هودهای این کاتالوگ هستند و دودکشی قابل تنظیم دارند، شما می توانید با توجه به موقعیت آشپزخانه خود هود مدنظر خود را انتخاب نمایید

هود های مخفی

هود های مخفی

اگر دوستدارید هود در آشپزخانه شما دیده نشود و در دل کابینت قرار گیرد از این کاتالوگ می توانید استفاده نمایید

هودهای زیر کابینتی

هودهای زیر کابینتی

این مدل از هود ها در زیر کابینت نصب می شوند و شما می توانید از کاتالوگ آنها جهت دریافت اطلاعات بیشتر استفاده نمایید