در کنار شما بودن برای ما بزرگترین افتخار است

نمایش خلاصه ای از تقدیر ها و تندیس های ما که ثمره سال ها تلاش در گروه لوازم خانگی می باشد

جشنواره ملی قهرمانان صنعت جشنواره ملی قهرمانان صنعت
منتخب موسسه استاندارد منتخب موسسه استاندارد
اجلاس مدیر شایسته ملی اجلاس مدیر شایسته ملی
جشنواره مدیران و تولیدکنندگان جشنواره مدیران و تولیدکنندگان
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
رعایت حقوق مصرف کننده رعایت حقوق مصرف کننده
گواهینامه کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان گواهینامه کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان
گواهینامه کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان گواهینامه کشوری رعایت حقوق مصرف کنندگان
برند محبوب سال به انتخاب مصرف کنندگان برند محبوب سال به انتخاب مصرف کنندگان